Japonia z plecakiem, wkraczamy w niekończące się odkrycie.