Lapońska tradycja, święto Saamów i całus od Rudolfa na śniadanie