Odkrywamy Japonię z innej strony, do wnętrza przyrody i gorących źródeł